Parkering 2017-09-06T11:34:17+00:00

Date Time Flight Arrivals Remark
2017-12-1510:552N592Stockholm ARNDate Time Flight Departure Remark
2017-12-15
2017-12-15


06:00
11:10


2N591
2N592


Stockholm ARN via Lycksele
Gällivare


Parkering

Instruktioner vid infart parkering

När du ska parkera din bil, kör fram till parkeringsinfarten. Vid bommen finns känselslingor som känner av fordonet. Vid användandet av kontokort i infartspelaren, registreras ankomstdag och tid. När du använder kontokort vid inregistreringen får du ingen pappersbiljett. Ditt kontokort är då din biljett. Om du inte använder kontokort, tryck på den runda knappen under biljettläsaren på infartspelaren för att få en biljett. När du tar biljetten går bommen upp och du kan köra in på P-området och parkera.

På biljetten noteras ankomstdag och tid: OBS! Tag med biljetten under resan, du behöver den när du kommer tillbaka och vill betala i terminalbyggnaden. (Vänligen lägg den inte i rutan, den kan bli förstörd av solen.)

Om du checkade in med kontokort när du parkerade, kan du checka ut direkt vid utfartspelaren. Tog du en biljett när du parkerade kan du checka ut vid utfartsbommen med ditt kontokort efter att biljetten är avläst eller i kortterminalen i terminalbyggnaden.

Tog du en biljett när du parkerade och önskar betala den kontant, sker detta i expedition under flygplatsens öppentider före utkörning från parkeringen.

För förlorad biljett debiteras en administrationavgift på 30 kr.

Instruktioner för utfart & betalning av parkering

Använd samma kontokort i utfartspelaren som du använde vid parkering. Kortet avläses och summan registreras, bommen går upp när du tar ditt kort. Önskas kvitto, tryck på den runda knappen under biljettläsaren.

Betalningen sker i expeditionen under flygplatsens öppentider före utfart från parkeringen. Biljetten stämplas i expeditionen och sen så är det bara att köra fram till utfartsbommen och läsa in biljetten. Bommen går upp när du tar tillbaka biljetten.

Flygplatsen betalar en försäkring som täcker parkeringskundernas självrisker

Visste Du att sedan 15 november 2016 köper flygplatsen en försäkring för alla resenärer som parkerar på flygplatsens parkering. Försäkringen täcker den självrisk som drabbar resenären i samband med en skada som inträffar på parkeringen och som ersätts från den ordinarie bilförsäkringen.

OBS! Om Du fått en parkeringsskada behöver Du lämna meddelande om bilens regnr, skadedatum och att skada inträffat till info@nlaab.com inom 1 vecka från datumet för skadan. Om anmälan sker senare än en vecka efter skadetillfället behöver Du kunna styrka att försäkringsfallet inträffat på flygplatsparkeringen.

För att Du som resenär sedan på ett enkelt sätt kunna begära ersättning från försäkringsbolaget har flygplatsen tagit fram en hemsida.

www.parkingclaims.com

Förmåner för resenären (den försäkrade)

Försäkrad är enligt denna försäkring ägaren till fordon som parkerats på flygplatsens parkering och där resenären har flugit till och/eller från flygplatsen samt erlagt parkeringsavgift.

Försäkring gäller för den självrisk som ägaren till den parkerade bilen drabbas av i samband med en skada. För att ersättning enligt denna försäkring ska utgå ska skadan omfattas av fordonets ordinarie försäkring samt överstiga den avtalade självrisken.

Försäkringsbolaget ersätter självrisk upp till 15 000 SEK. För att ta försäkringen i anspråk behöver Du sända

  1. En kopia på Din flygbiljett,
  2. En kopia på Din parkeringsbiljett, och
  3. En kopia på godkänt besked att skadan omfattas från det försäkringsbolag där Ditt fordon är försäkrat

OBS! Du behöver lämna meddelande om att skada inträffat till info@nlaab.com inom en vecka från skadetillfället för att inte förlora Din rätt enligt försäkringen.

Korttid/dygnsparkering

1 timme (kostnad per timme) 10 SEK
30 min (kostnad per 30 min i garage) 20 SEK

1 dagar (1–5 dagar) 80 SEK
1 dagar (1-5 dagar i garage) 160 SEK

8 dagar (1 vecka) 400 SEK