Ankommande bagage 2017-09-06T13:21:33+00:00

Date Time Flight Arrivals Remark
2022-05-17
2022-05-18
2022-05-18
2022-05-18
10:35
10:35
16:30
20:35
ND812
ND812
ND815
ND816
Stockholm ARN
Stockholm ARN
Gällivare
Stockholm ARN

Landed 10:38


Date Time Flight Departure Remark
2022-05-17
2022-05-18
2022-05-18
2022-05-18
10:55
10:55
16:50
20:55
ND812
ND812
ND815
ND816
Gällivare
Gällivare
Stockholm ARN
Gällivare
Ankommande bagage

Ankommande bagage hämtas vid transportbandet i ankomsthallen. Gäller även specialbagage. Vapen hämtas vid informationen i avgångshallen mot uppvisning av bagagekvitto och legitimation.

Skada på, eller förlust av, incheckat bagage

Flygbolaget är ansvarigt mot passageraren om det incheckade bagaget har skadats, förstörts eller förkommit under tiden då flygbolaget har haft hand om bagaget. Vanligtvis anses flygbolaget ha haft bagaget i sin besittning under tiden från att passageraren lämnar det ifrån sig vid incheckningen till dess bagaget hämtas ut av passageraren vid ankomsten.

Eventuell skada eller förlust skall anmälas direkt vid ankomst på flygplatsen.